Gestió integrada PYME
Solucions Sectorials
Les solucions sectorials de la Gestió Eurowin cobreixen les necessitats bàsiques i específiques de qualsevol tipus d'empresa de l'àmbit industrial, comerç, serveis, etc. Permeten controlar de forma integrada la gestió diària del seu negoci (gestió comptable i comercial), incorporen funcionalitats específiques del sector (que resolen operatives concretes del seu sector) i, a més, poden complementar-se amb funcionalitats opcionals, necessàries o no en funció de l'estratègia del negoci.
Alimentació Automoció Comerç Majorista Comerç Minorista
Construcció i seguiment de projectes Gestió de magatzem Informàtica i telefonia Producció
Restauració, oci i events Serveis a tercers Transports
Gestió integrada autònoms | Gestió integrada PYME | Aplicacions complementàries | Novetats
Eurowin Estàndard 8.0 SQL
Solucions sectorials
Fires | Visita’ns a Internet | Contacta amb Sai Computers | Suport
Av. Balmes, 79 - 08700 Igualada (Barcelona) - Tel. 93 804 09 01 / Fax 93 805 15 92 - botiga@saicomputers.net